ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΦΑΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΙΝΟΙ ΦΑΡΟΙ

ΦΑΡΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

Χαρακτηριστικά φάρου:

Αναλαμπών Λευκός ανά 40δ/λ. Είναι εγκατεστημένος σε λευκό σιδηρόπλεκτο πύργο, ύψους 15 μέτρων με εξώστη. Είναι ορατός σε τομέα 214" από 305° έως 159".

Ο φάρος της Ελαφονήσου τοποθετήθηκε μετά από το ιστορικό ναυάγιο του υπερωκεάνιου Ιμπερατρίτσε του αυστροουγγρικού Λόυδ, που συνέβη στις ακτές του νησιού το χειμώνα του 1907. Στο ναυάγιο αυτό είχαν πνιγεί 300 άνθρωποι.

Το ναυάγιο του Imperatrice, που ήταν και η αιτία της κατασκευής του Φάρου στο Ελαφονήσι, αποτέλεσε μία μεγάλη τραγωδία της εποχής.

Η Ελαφόνησος Βρίσκεται στο ΝΔ άκρο της Κρήτης απέναντι από την ακτή της αφρικανικής Τρίπολης, με περίεργη γεωγραφική εμφάνιση. Μία σειρά βράχων και αβαθή ύδατα καθιστούν εφικτή την επικοινωνία με την Κρήτη, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Οι σημερινές ονομασίες είναι Ελαφονήσι ή Λαφονήσι, Πρασσονήσι (Αρτεμις) και Πλακολήθρα (Πλακουρήθρα). Το Πρασσονήσι πήρε την ονομασία του από τα άγρια πράσσα που φυτρώνουν εκεί ενώ η Πλακολήθρα αποτελείται από ένα σύμπλεγμα χαμηλών σκοπέλων και υφάλων που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τα διερχόμενα πλοία όταν επικρατεί θαλασσοταραχή.

Γι αυτό και το πέρασμα του Λαφονησιού έχει ονομαστεί Τάφος των καραβιών! από τους ναυτικούς. Μετά το μεγάλο ναυάγιο του υπερωκεανίου Imperetrice το 1907 στο οποίο πνίγηκαν 300 άνθρωποι και θάφτηκαν ομαδικά στο νησί, τοποθετήθηκε φάρος που λειτουργούσε με πετρέλαιο.

Ο φάρος εκείνος ήταν αρκετά ψηλός με εσωτερική πέτρινη σκάλα που αριθμούσε 132 σκαλοπάτια και 12 σιδερένια. Δίπλα του χτίστηκαν καταλύματα των φαροφυλάκων με φούρνο και δεξαμενή συγκέντρωσης του νερού. Δυστυχώς, τότε προκειμένου να ψηθεί ο ασβέστης που χρειαζόταν για το χτίσιμο, με άδεια του τότε δημάρχου Κούνενι (Βάθης) κόπηκαν όλοι οι κέδροι και τα άλλα δέντρα του νησιού.Ο φάρος εκείνος ήταν ένα μηχάνημα με μία λάμπα από απλό γυαλί ή και με ένα ειδικό αμίαντο πυράκτωσης. Μία σιδερένια πλάκα γύριζε το φωτιστικό μηχανισμό που η ταχύτητά του ρυθμιζόταν με βάρη για κάθε 24ωρο. Ένας μηχανισμός δηλαδή παρόμοιος με τα παλιά ρολόγια του τοίχου.

Ο ανεφοδιασμός του με πετρέλαιο και άλλα απαραίτητα εφόδια γινόταν μία φορά ετησίως και πάντοτε τους καλοκαιρινούς μήνες, που οι καιροί ήταν ευνοϊκοί, με το "πλοίο των Φάρων", του τότε Βασιλικού Ναυτικού "Ωρίων", το οποίο είχε μετασκευαστεί ειδικά γι αυτό το σκοπό και του οποίου η προηγούμενη ονομασία ήταν Καρλόβασι.

Εντοπισμός του φάρου στο δορυφορικό χάρτη

Η εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα της 24ης Φεβρουαρίου 1907 μεταξύ άλλων ανέφερε:
... Εικόνες τρόμου, φρίκης και αγωνίας, διηγούνται οι παρατυχόντες χωρικοί μας από το ναυάγιο της «Αυτοκράτειρας» πρώτος μεταξύ των συναθροισθέντων χωρικών εις τον τόπο του Ναυαγίου δια να δώσωσι χείρα βοηθείας εις τους ναυαγούς ως εξακριβώσαμεν παρά δύο αυτοπτών μαρτύρων ήτο ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πλοκαμάκης. Ηγούμενος της Μονής Χρυσοσκαλίτισσας όστις υπήρξεν ο εξ ουρανού άγγελος δια τους ναυαγούς. Αυτός διηύθηνε τους προθύμους χωρικούς πως να έρχονται βοηθοί καταλληλότερον. Αυτός ίδρυσε μετά της χωροφυλακής εις το Λαφονήσι πρόχειρον σταθμόν των πρώτων βοηθειών.
Αυτό δεν ησύχασεν επί δύο ημέρες και νύχτες σώζων περιθάλπων τους ναυαγούς. Πρώτος αυτός έδωσε το παράδειγμα της αυταπαρνήσεως ριφθείς εις τα λυσσώδη κύματα και διασώσας τρεις τον ένα μετά τον άλλον εκ των πρώτων ναυαγών την πρώτην ημέραν του ναυαγίου.
Αυτός διέταξεν και μετέφεραν ξύλα, οίνον, τροφήν, συνδόνας, κουβέρτας, σχοινία και παν ότι ευρίσκεται εις την Μονήν προς διάσωσιν και περίθαλψιν των εξαντλημένων ναυαγών. Εν μία λέξιν πάνες ομολόγουν ότι εκ των 32 ναυαγών οίτινες περισυλλέγησαν εις την Μονήν του, αδύνατον ήτο να υπιζήσωσιν ούτε δέκα άνευ του Αρχιμανδρίτου, ο οποίος υπήρξε αληθώς ο Σωτήρ πάντω, όσων εσώθησαν εκ των ζητησάντων προς της αφίξεως του πολεμικού να σωθώσι ριπτόμενοι εις την θάλασσαν την Παρασκευήν ή επέβησαν της προχείρου σχεδίας ην εσχημάτισαν εκ του πλοίου το Σάββατον.
Το πρωχόν μοναστήριο του Αρχιμανδρίτου ερημώθη εκ της θυσίας εις ήν επιβλήθη εις τροφάς και ενδύματα. Και αυτός τους τσουμπέδες του διέθεσεν ο αληθής ούτος ιερεύς του Υψίστου.
Η γενναιότητης και η προσωπική αυτοθυσία του Ηγουμένου, εχρησίμευσεν ως παράδειγμα και έθηκεν υπό τας διαταγάς τους πάντας τους υπέρ εκατόν συνανθροισθέντες χωρικούς εκ των πέριξ. Και πρώτον περισυνέλεξεν δώδεκα εκ των 50 πρώτων οίτινες είχον επιβεί λέμβων αίτινες είχον ναυαγήσει εις τους βράχους της νησίδας Λαφονήσι. Τούτους αφού εθέρμανε διά μεγάλης πυράς ην ήναψε επί της νησίδος και ήτις δεν έσβησε μέχρι της Κυριακής πρωί αφού τους επανέφερε δι  εντριβών με οίνον θερμόν.
Μεταξύ αυτών που βοήθησαν για την σωτηρία των ναυαγών αναφέρεται και ο Παν. Μοτάκης για τον οποίον η ίδια εφημερίδα αναφέρει :
..έναν άριστον κολυμπητήν τον Παν.Μοτάκην ώστε λησμονών τέσσερα  μικρά τέκνα και την σύζυγον του ερρίφθη γυμνός εις την θάλασσαν κρατών την άκραν του σχοινιού. Κατ' ευτυχίαν και αυτού και των επι της σχεδίας κατόρθωσαν ν' αναβή επι αυτής και να την προσδέσει δια του σχοινιού.. Ο Μοτάκης εξελθών ημείφθη με δέκα δραχμάς για την αυταπάρνησιν του, υπο ενός μικρεμπόρου εντοπίου καλουμένου  Γ.Γαλαντωμάκης όστις προσέφερεν και  σάκκον αλεύρου προς κατασκευήν άρτου δια τους ναυαγούς.

 


ΚΥΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
Ελληνικές τηλεκάρτες με φάρους
Ελληνικά γραμματόσημα με φάρους
Copyright © 2000-2017 All rights reserved Disclaimer DMCA.com Protection Status

RTG NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS CODES | NO DEPOSIT BONUS BLOG| FREE CASINO GAMES| ANDROID BINGO BONUS | ANDROID BONUS CASINO | AUSTRALIA ONLINE CASINO| BEST MOBILE CASINO | BINGO NO DEPOSIT BONUS |
CANADA CASINO BONUS | CANADA CASINO NO DEPOSIT | CANADA MOBILE CASINO | CASINO AUSSIES | NO DEPOSIT BONUS CODES | CASINO NO DEPOSIT BONUS CODES | NO DEPOSIT BONUS CASINO | ANDROID NO DEPOSIT BONUS |
BLACKBERRY NO DEPOSIT BONUS | IPAD NO DEPOSIT BONUS | IPHONE NO DEPOSIT BONUS | AUSTRALIA MOBILE CASINO | FREE POKIES MOBILE | MICROGAMING CASINO NO DEPOSIT | MOBILE CASINO AUD | ILMAISKIERROKSIA CASINO |
MOBILE AUSTRALIA CASINO | ND BONUS CODES | ND BONUS MOBILE | NETENT NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS CODES | PHONE BILL CASINO | POKIES FOR IPAD | POKIES NO DEPOSIT BONUS | oesterreichische online casino |
RTG BONUS CODES | MOBILE NO DEPOSIT CODES | MOBILE RTG NO DEPOSIT | SAUCIFY NO DEPOSIT CODES | SMS CASINO UK | UK BINGO ONLINE BONUS | UK CASINOS MOBILE BONUS | USA BINGO NO DEPOSIT | USA BINGO MOBILE NO DEPOSIT |
USA BINGO NO DEPOSIT | USA BINGO SITES NO DEPOSIT | USA FRIENDLY CASINO | NORSK MOBIL CASINO | USA NO DEPOSIT BONUS | USA MOBILE CASINO NO DEPOSIT| USA NO DEPOSIT BONUS | US FRIENDLY CASINOS | RTGBONUS.COM
BET NO DEPOSIT BONUS | BINGO NO DEPOSIT BONUS | POKER NO DEPOSIT BONUS | CASINO NO DEPOSIT BONUS CODES | USA NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS USA CASINO | CANADIAN MOBILE CASINO | ONLINE POKIES NO DEPOSIT
BONUS CASINO SENZA DEPOSITO | SENZA DEPOSITO CASINO ONLINE| NORSK MOBIL CASINO| NORGE CASINO BONUS UTEN INNSKUDD | GRATIS BONUS UTEN INNSKUDD| NORSK CASINO BONUS UTEN INNSKUDD| NORGES ONLINE CASINO GRATIS|
senza deposito mobile | bonus ohne einzahlung | oesterreichische mobile casinos | oesterreichische online casinos | gratis utan insattning | casino utan insattning | bonus utan insattning | suomi netti kasinot | suomalaisille nettikasinoille | Österreich casinos | Bonus ohne Einzahlung